Klacht gedrag medewerker Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee hecht er grote waarde aan dat medewerkers zich op een correcte manier gedragen. Toch kan het voorkomen dat u te maken krijgt met een medewerker van de Marechaussee in functie die zich in uw ogen onbehoorlijk of onjuist gedraagt. Het is wenselijk om dit te melden.

Voordat u een klacht indient

Marechaussees dragen gewoonlijk een lichtblauwe polo. Droeg de persoon waarover u een klacht wil indienen een ander uniform? Dien uw klacht dan in bij de desbetreffende instantie.

Dien uw klacht in bij de juiste instantie om vertraging te voorkomen. 

Klachten over andere onderdelen van de Marechaussee

Andere klachten die de Marechaussee niet in behandeling neemt

 • U wordt de toegang tot Nederland geweigerd. In de door u ontvangen documenten staat hoe u tegen de beslissing in bezwaar of beroep kunt gaan;
 • Lange wachtrijen bij de beveiligingscontrole. Dien uw klacht in bij de luchthaven;
 • Controle van de bagage bij aankomst in Nederland. Dien uw klacht in bij de Douane;
 • Inchecken en bagageafgifte of identiteitscontrole bij de gate. Dien uw klacht in bij de luchtvaartmaatschappij.

Lange rijen bij de paspoortcontrole

Met de beschikbare medewerkers werken wij hard om alle passagiers zo snel mogelijk te controleren, maar de veiligheid van Nederland heeft hierbij onze prioriteit. Wanneer vluchten vertraagd zijn of meerdere vluchten in korte tijd aankomen, kan het langer duren voordat passagiers door onze grenscontroles gaan.

Aanvullende controles

We kunnen geen uitspraken doen over specifieke redenen voor extra controles van reizigers aan de grens. Wilt u weten welke persoonsgegevens de Marechaussee van u heeft en of u deze kunt raadplegen, laten aanpassen of verwijderen? Dan kunt u dit aangeven.

Reist u met minderjarige kinderen? Om kinderontvoering tegen te gaan, kan de Marechaussee u aanvullende vragen stellen.

Problemen met de eGates

Soms sluit de Marechaussee tijdelijk een of meerdere eGates. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn, waaronder:

 • Op rustige momenten, zoals 's avonds laat of 's morgens vroeg. Het kan dan efficiënter zijn om aankomende passagiers handmatig te controleren;
 • Als een eGate een IT- of systeemupdate nodig heeft;
 • Wanneer een groot aantal aankomende passagiers wordt verwacht die de eGates niet kunnen gebruiken, bijvoorbeeld kinderen of reizigers uit niet-EU-landen. Dan moeten er marechaussees beschikbaar zijn om handmatige controles uit te voeren.

Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen geen gebruik maken van de eGates.

Klacht indienen

U kunt uw klacht online indienen. U vult in het klachtenformulier stapsgewijs uw klacht en uw gegevens in. Daarna kunt u uw klacht nog eens nalezen voordat u het formulier verstuurt.
* verplicht in te vullen.

Uw klacht
Uw gegevens
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht te beantwoorden. Uw persoonsgegevens blijven 10 jaar bewaard in het klachtenregistratiesysteem.

Akkoordverklaring(verplicht)

Klacht per post

U mag de klacht ook per post versturen. Stuur uw brief dan naar:

Staf Commandant Koninklijke Marechaussee
Cluster Integriteit
Klachtencoördinator
Postbus 90200
3509 BE Utrecht

De Marechaussee behandelt uw klacht als deze de volgende informatie bevat:

 • naam;
 • (post)adres;
 • telefoonnummer;
 • een duidelijke beschrijving van het gedrag van de medewerker(s) van de Koninklijke Marechaussee;
 • de plaats en het tijdstip van de gebeurtenis;
 • wanneer mogelijk: de naam van de betrokken medewerker(s);
 • bij schriftelijk indienen: schrijf het woord 'klacht' linksboven op de envelop.

Wat gebeurt er met uw klacht?

U kunt hier in hoofdlijnen lezen wat we met uw klacht doen.