Klacht beveiligingscontrole luchthavens

Bent u passagier of werkt u op de luchthaven? En heeft u een klacht over hoe het beveiligingspersoneel zich gedraagt op een Nederlandse luchthaven of een luchthaven in het Caribisch gebied? Dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht komt terecht bij de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart van de Koninklijke Marechaussee (BTBB). Ons Bureau Klachten gaat uw klacht onderzoeken en behandelen.

Voordat u een klacht indient

Voor een snelle en goede afhandeling van uw klacht, is het belangrijk dat u deze bij de juiste plek indient. Kijk eerst of uw klacht over een van de volgende zaken gaat:

  1. Gedrag van een Marechaussee-medewerker of paspoortcontrole: Ga naar de pagina Klacht gedrag medewerker Marechaussee.

  2. Lange wachtrijen bij de beveiligingscontrole: Dien uw klacht in bij de luchthaven zelf.

  3. Controle van bagage bij aankomst in Nederland: Neem contact op met de Douane.

  4. Inchecken, bagageafgifte of identiteitscontrole bij de gate: Dien uw klacht in bij de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Klacht indienen

Als uw klacht over het gedrag van een particuliere beveiligingsmedewerker gaat, kunt u verder gaan met het invullen van het klachtenformulier. Vul het formulier stap voor stap in. Eerst uw klacht, daarna uw gegevens. Kijk alles goed na voordat u het formulier naar ons stuurt.

Hoe wij met klachten omgaan

Wij nemen klachten serieus en hebben een duidelijke procedure om deze te behandelen, zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht. Als u een klacht indient, krijgt u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Ons Bureau Klachten gaat dan met uw informatie aan de slag om de klacht te onderzoeken. Het kan zijn dat onze klachtenfunctionaris u belt. Dit doet hij of zij om meer te weten te komen over uw klacht, of om samen naar een oplossing te zoeken.

We streven ernaar om uw klacht binnen 6 weken af te handelen. Als wij meer tijd nodig hebben, mogen we de tijd met maximaal 4 weken verlengen. Natuurlijk laten we u dit weten.

Niet tevreden met de afhandeling?

Bent u niet tevreden over hoe wij uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Op de website www.nationaleombudsman.nl leest u hoe u dit doet.

Klachtenformulier

Uw klacht

*Verplicht in te vullen

Klacht gaat over(verplicht)
Als uw klacht niet over een van de genoemde onderwerpen gaat, kunnen we deze niet in behandeling nemen
Luchthaven(verplicht)
Bijvoorbeeld: vertrekhal 1, 2, 3 of transfer.
In welk rijnummer stond u ten tijde van het incident? Als u het rijnummer niet weet, stond u links of rechts van de beveiligingscontrole?
Uw gegevens
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart gebruikt uw persoonsgegevens om uw klacht te behandelen. We delen uw persoonsgegevens met de verantwoordelijke beveiligingsorganisatie en luchthaven. Uw persoonsgegevens bewaren we maximaal 5 jaar.

Akkoordverklaring(verplicht)