Klachten en schadeclaims

U kunt bij de Koninklijke Marechaussee een klacht indienen over het gedrag van een medewerker van de Marechaussee of over de beveiligingscontrole op een Nederlandse luchthaven. Kies hiervoor een van onderstaande meldpunten.