Privacy

Uw privacy is voor de Koninklijke Marechaussee van groot belang. In dit privacy statement beschrijven we per onderdeel welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe lang we die gegevens bewaren.