Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de licentie Creative Commons naamsvermelding/gelijk delen (CC BY-SA 4.0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik (kopiëren, verspreiden, bewerken) van de inhoud van deze site is toegestaan, voor alle doeleinden, onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding: de gebruiker dient de naam ‘Koninklijke Marechaussee’ als bron te vermelden, en daarbij aan te geven of het werk veranderd is. Daarnaast geldt dat bij het citeren van de inhoud niet de indruk gewekt mag worden dat de Koninklijke Marechaussee de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.
  • Gelijk delen: na bewerking dient de gebruiker het veranderde materiaal te verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Bovendien kunnen er beperkingen zijn als een van de volgende punten van toepassing is:

  • Octrooi- en merkrechten.
  • Rechten van anderen, zoals privacy- of portretrecht: bij gebruik van foto’s en video’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld, is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en hiervoor gelden dus strikte regels; in dat geval moet in beginsel toestemming worden gevraagd via persvoorlichting.kmar@mindef.nl.