Uniform en uitrusting

Aan het uniform ziet u als burger dat u met de Koninklijke Marechaussee te maken hebt. 

De meeste marechaussees dragen het zogeheten operationeel tenue. Het operationeel tenue is te herkennen aan de lichtblauwe polo. Daarnaast kunt u op straat of op de luchthaven in aanraking komen met operators van de Hoog Risico Beveiliging of de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart. Zij dragen een speciaal uniform.

Hoog Risico Beveiliging

De Koninklijke Marechaussee beschikt over pelotons Hoog Risico Beveiliging. Deze eenheden bewaken en beveiligen objecten in Nederland met een verhoogde dreiging op aanslagen. Dat zijn bijvoorbeeld een aantal overheidsgebouwen en bepaalde maatschappelijke instellingen. Hun uitrusting hangt af van de actuele situatie; van robuust aanwezig tot onopvallend.

Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart

De Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rondom luchthaven Schiphol en is speciaal uitgerust en getraind om op te treden in het hogere geweldspectrum. Net als bij de Hoog Risico Beveiliging, hangt hun uitrusting hangt af van de actuele situatie.

Legitimatiebewijs

Marechaussees hebben een eigen legitimatiebewijs. Als een marechaussee optreedt in burgerkleding is hij verplicht om zich ongevraagd te legitmeren, tenzij bijzondere omstandigheden dit onmogelijk maken. Bij optreden in uniform is dat alleen op verzoek daartoe.