Website

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens op deze website?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op Marechaussee.nl voor:

  • Statistieken sitebezoek (traffic)
  • Afhandeling van vragen, klachten en verzoeken (inclusief inzagerecht).

Waarom vragen we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan uw verzoek te kunnen voldoen. We vragen daarvoor zo min mogelijk persoonsgegevens. Voor de statistieken sitebezoek zijn deze gegevens geanonimiseerd.

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Onze eigen medewerkers behandelen uw vraag, klacht of verzoek. We delen uw gegevens niet met derden.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Bij klachten geldt een maximale bewaartermijn van 10 jaar.

Persoonsgegevens gebruiken voor opsporing

De Koninklijke Marechaussee kan persoonsgegevens doorgeven voor opsporing als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Dit statement is voor het laatst bijgewerkt op 13-11-2023.