Schadeclaims

Heeft de Koninklijke Marechaussee schade aan uw eigendommen veroorzaakt? Dan kunt u via het formulier op deze pagina een schadeclaim indienen. 

Uw klacht
Uw gegevens
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht te beantwoorden. Uw persoonsgegevens blijven 10 jaar bewaard in het klachtenregistratiesysteem.

Akkoordverklaring(verplicht)