Toezicht beveiliging burgerluchtvaart

Voor de beveiliging van de burgerluchtvaart gelden wetten en regels waar luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en (beveiligings)personeel zich aan moeten houden. De Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart (BTBB) van de Koninklijke Marechaussee houdt hier toezicht op. De brigade controleert bijvoorbeeld of ze de beveiligingsmaatregelen en beveiligingswerkzaamheden goed uitvoeren. Dat is belangrijk voor de miljoenen passagiers en honderdduizenden tonnen vracht die jaarlijks via Nederlandse luchthavens de wereld over vliegen. Het toezicht en de controletaak door de BTBB gebeuren in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.