Inreisverbod

De Koninklijk Marechaussee kan een inreisverbod opleggen. Een inreisverbod betekent dat u niet mag reizen naar Nederland en alle andere landen van de EU/EER (behalve Ierland) en Zwitserland.

Wanneer een inreisverbod

U kunt alleen een inreisverbod krijgen als u een terugkeerbesluit hebt gehad en niet de nationaliteit hebt van de EU/EER-landen of Zwitserland.

In de volgende situaties kunt u een inreisverbod krijgen: 

  • u hebt een terugkeerbesluit gekregen. En u bent niet op tijd uit Nederland, andere EU/EER-landen en Zwitserland weggegaan.
  • u hebt een vertrektermijn van 0 dagen gekregen. En er is geen uitzondering om een inreisverbod op te leggen (geven);
  • bij overstay. Er is sprake van overstay in de volgende situaties: 
    • uw visum is niet meer geldig. En u bent niet op tijd uit het Schengengebied weggegaan;
    • u blijft langer dan de vrije termijn. De vrije termijn is in de maximale tijd waarin u zonder visum in het Schengengebied mag zijn. Dit is 90 dagen in een periode van 180 dagen;
  • u zit in de vrije termijn, maar voldoet niet meer aan algemene regels van de vrije termijn. Bijvoorbeeld omdat u geen voldoende geld (meer) hebt.

Gevolgen inreisverbod

Het inreisverbod maakt reizen naar Nederland en in Nederland zijn strafbaar. U kunt een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden of een hoge geldboete krijgen. De Nederlandse overheid kan u over de grens zetten. Ook als uw gevangenisstraf is afgelopen.

Signalering inreisverbod

Het inreisverbod komt in een informatiesysteem. Dit heet signalering. Andere landen weten dan dat u een inreisverbod hebt. In het besluit staat in welk systeem u wordt gesignaleerd. Er zijn 2 systemen:

  1. Executie & Signalering (E&S): Dit is een informatiesysteem van de Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee. Alleen de Nederlandse politie en Marechaussee kunnen E&S controleren.
  2. Schengen Informatie Systeem (SIS): Alle grensbewakers van Schengenlanden kunnen SIS controleren. 

Hebt u geen inreisverbod meer? Dan halen we de signalering uit de informatiesystemen.

Lees meer over het inreisverbod op de website van de IND.