Terugkeerbesluit

De Koninklijke Marechaussee kan een terugkeerbesluit opleggen. Dat betekent dat u illegaal bent in Nederland. U moet weg uit Nederland en alle andere landen van de EU/EER (behalve Ierland) en Zwitserland. Ook moet u terugkeren naar uw land van herkomst.

Wanneer een terugkeerbesluit

Een terugkeerbesluit geldt alleen voor personen die niet de nationaliteit hebben van een EU/EER-land of Zwitserland. U krijgt een terugkeerbesluit als de Marechaussee u tegenkomt aan de grens of in Nederland, en zij bepalen dat u illegaal bent in Nederland. Bijvoorbeeld omdat u geen geldige verblijfsvergunning hebt en geen verblijfsvergunning hebt aangevraagd.

Gevolgen terugkeerbesluit

U moet zelf weggaan uit Nederland, het gebied van de EU/EER (behalve Ierland) en Zwitserland. Ook moet u zelf terugkeren naar het land van herkomst dat in het terugkeerbesluit staat.

In het terugkeerbesluit staat binnen welke termijn u moet vertrekken. De normale vertrektermijn is 4 weken (28 dagen). Een termijn van 0 dagen is ook mogelijk. U moet dan meteen weg uit Nederland, het gebied van de EU/EER (behalve Ierland) en Zwitserland. Bij een vertrektermijn van 0 dagen krijgt u meestal ook een inreisverbod.

Lees meer over het terugkeerbesluit op de website van de IND.