Schengen Informatiesysteem (SIS II)

Het Schengen Informatiesysteem (SIS II) is een computersysteem waarmee de grensbewakers van de Koninklijke Marechaussee en andere bevoegde autoriteiten binnen het Schengengebied informatie kunnen uitwisselen. SIS II geeft bevoegde autoriteiten informatie over personen die geen recht hebben om in het Schengengebied te verblijven, of gezocht worden voor (betrokkenheid bij) criminele activiteiten. Het systeem bevat ook informatie over vermiste personen. U kunt navragen of u gesignaleerd staat in het SIS II.

Signaleringen

De Marechaussee, of een andere bevoegde autoriteit, kan in het Schengen Informatiesysteem (SIS II) een signalering opnemen met daarin een omschrijving van de gezochte persoon of het gezochte voorwerp. Signaleringen kunnen om verschillende redenen worden opgenomen:

  • om toegang te weigeren aan personen die geen recht hebben op toegang of verblijf in het Schengengebied;
  • opsporen en aanhouden van een persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd;
  • ondersteuning bij het vaststellen van de verblijfplaats van personen, op verzoek van justitiële of rechtshandhavingsautoriteiten;
  • opsporen en beschermen van vermiste personen;
  • terugvinden van gestolen of vermiste eigendommen.

Verzoek tot inzage in, of aanpassing van een signalering

Wilt u weten of u staat gesignaleerd in het Schengen Informatiesysteem (SIS II)? Of wilt u een verzoek om correctie of verwijdering van de signalering uit SIS II indienen?  U kunt een verzoek om kennisneming of om correctie of verwijdering vragen in elk willekeurig Schengenland. U schrijft dan een brief aan de nationale privacytoezichthouder of de nationale instantie die verantwoordelijk is voor gegevens in het SIS II.

Verzoek doen in Nederland

Voor het indienen van een verzoek in Nederland kunt u terecht bij de politie. Daarvoor gebruikt u het online formulier op de website van de politie. U kunt ook een brief sturen aan:

Politie
Landelijke Eenheid
t.a.v. de privacyfunctionaris
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Ter verificatie van uw identiteit dient u een kopie van uw paspoort mee te zenden.

Privacy

In het privacy statement staat hoe de Marechaussee de persoons- en politiegegevens verwerkt vanuit of naar het Schengen Informatie Systeem (SIS-II).