Slachtofferrechten

Als slachtoffer of nabestaande van een slachtoffer heeft u een aantal rechten. Deze rechten heeft u ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfstatus in Nederland heeft.

Hieronder staan uw rechten kort uitgelegd: 

 • Recht op informatie over uw rechten, over uw zaak en alles hieromheen.
 • Recht op gratis hulp, zoals bij Slachtofferhulp Nederland.
 • Recht op bescherming, zodat u niet nog een keer slachtoffer wordt.
 • Recht op het doen van aangifte.
 • Recht op bijstand door een advocaat of iemand anders.
 • Recht op een tolk. 
 • Recht op het vragen om een schadevergoeding bij de dader.
 • Recht op het vragen om contact met de verdachte of dader.
 • Recht op een goede behandeling. 

Uw overige rechten:

 • U mag een klacht indienen wanneer het Openbaar Ministerie besluit dat er geen strafzaak komt.
 • U mag vragen om stukken van het dossier van de strafzaak te zien.
 • U kunt een vergoeding krijgen als u moet getuigen.
 • In een aantal gevallen mag u spreken in de rechtszaal.
 • U heeft recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de verdachte of dader.