Aangifte of melding doen

Iedereen mag aangifte doen van een misdrijf. U kunt aangifte doen bij de Koninklijke Marechaussee van strafbare feiten die gepleegd zijn op Nederlandse luchthavens en militaire terreinen en kazernes.

Het is de taak van de Marechaussee om te onderzoeken en vast te leggen wat er precies is gebeurd. De Marechaussee onderzoekt of er voldoende aanknopingspunten zijn om de dader(s) op te sporen.

Aangifte doen

Online aangifte

Als de dader niet bekend is, kunt u online aangifte doen. Het gaat dan om de volgende misdrijven:

  • vernieling;
  • doorrijden na aanrijding;
  • diefstal.

Op de website van de politie kunt u online aangifte doen. Uw aangifte wordt echter verwerkt door de Marechaussee. Op de pagina staat dat het mogelijk is uw aangifte te volgen. Dit is helaas niet mogelijk voor een internetaangifte bij de Marechaussee. U krijgt uw aangifte via de post thuisgestuurd. Heeft u vragen over uw aangifte? Neem dan telefonisch contact op met de Marechaussee.

Persoonlijk aangifte 

Weet u wie de dader is? Of bent u slachtoffer van een ander strafbaar feit dan hierboven vermeld staat? Dan moet u persoonlijk aangifte doen. Dat kan op een luchthaven bij de balie van de Marechaussee en bij de brigades in het land. Als u aangifte doet bij de Marechaussee, dan stellen we samen met u de aangifte op. Wij stellen u vragen over het misdrijf en we vertellen wat uw rechten als slachtoffer zijn.

Melding doen

Worden er online militaire goederen aangeboden? En vermoed u dat deze gestolen zijn? Dan kunt u hier per mail melding van maken. De Marechaussee onderzoekt deze melding vervolgens.