Aangifte of melding doen

U kunt op verschillende manieren aangifte doen of iets melden aan de Koninklijke Marechaussee. Kies hiervoor een van bovenstaande meldpunten.