Hoe weet ik of ik gesignaleerd sta in het Schengen Informatiesysteem?

U kunt vragen of u gesignaleerd staat in het Schengeninformatiesysteem (SIS II). En zo ja, welke persoonsgegevens van u zijn opgenomen in het SIS II en met welk doel. U kunt om kennisneming vragen in elk willekeurig Schengenland. U schrijft dan een brief aan de nationale privacytoezichthouder of de nationale instantie die verantwoordelijk is voor gegevens in het SIS II.

Verzoek doen in Nederland

In Nederland vraagt u om kennisneming bij de politie. U kunt daarvoor het online formulier op de website van de politie gebruiken. U kunt ook een brief sturen naar:

Politie
Landelijke Eenheid
t.a.v. de privacyfunctionaris
Postbus 100
3970 AC Driebergen

Ter verificatie van uw identiteit dient u een kopie van uw paspoort mee te zenden.