Uw kind reist alleen of met een begeleider

Als uw kind jonger dan 18 jaar is, heeft uw kind uw toestemming nodig om alleen te reizen. Uw toestemming is ook nodig als uw kind met een volwassen begeleider reist. U vult het toestemmingsformulier in. Hiermee bewijst uw kind aan de Koninklijke Marechaussee dat er toestemming is om te reizen.

Een kind moet toestemming hebben van de ouders die het ouderlijk gezag hebben. Dit zijn meestal de ouders die het kind verzorgen en opvoeden.  Soms heeft iemand anders dan de ouders het gezag over een kind (voogdij). Dan moet die persoon (de voogd) toestemming geven.

Lees wanneer een ouder het gezag heeft over een kind

Toestemming bewijzen met formulier

U vult het toestemmingsformulier in om uw toestemming te geven. Hiermee bewijst uw kind bij de Marechaussee dat er toestemming is om te reizen. U ondertekent het formulier samen met de andere persoon die gezag heeft. Reist uw kind zonder begeleider? Dan mag u dat vak op het formulier doorstrepen.