Reizen met kinderen

Om kinderontvoering tegen te gaan, heeft u toestemming nodig om met een minderjarig kind te reizen. Bij grenscontrole let de Koninklijke Marechaussee extra goed op minderjarige kinderen.

Hoe het werkt

Wilt u als volwassene met uw minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) naar het buitenland reizen zonder de andere gezaghebbende ouder? Of wilt u met een kind waarover u geen gezag heeft naar het buitenland reizen zonder gezaghebbende ouder? Vraag hiervoor ruim op tijd toestemming aan elke (pleeg)ouder, verzorger of instelling met gezag of voogdij over het kind. Krijgt u die toestemming niet, dan kunt u aan de rechter vervangende toestemming vragen.

Zonder toestemming met een minderjarig kind naar het buitenland reizen, is internationale kinderontvoering.

Wanneer een alleen reizende ouder toestemming nodig heeft

Toestemmingsformulier

U mag zelf met degene die toestemming moet geven een brief of een andere verklaring schrijven en ondertekenen. U kunt ook het toestemmingsformulier invullen en de personen of instelling met gezag of voogdij een handtekening laten zetten. Met het formulier weet u zeker dat u de juiste gegevens bij u heeft.

Op onze Engelstalige website kunt u het formulier in het Engels downloaden. Dit is beter leesbaar voor buitenlandse grenswachten.

Advies op maat

Heeft u vragen over uw situatie als u gaat reizen met een minderjarig kind? Neem dan contact op met Centrum Internationale Kinderontvoering.