Reizen met kinderen

Om kinderontvoering tegen te gaan, heeft u toestemming nodig om met een minderjarig kind te reizen. Bij grenscontrole let de Koninklijke Marechaussee extra goed op minderjarige kinderen.

Aantonen dat u met kind naar buitenland mag

U moet kunnen aantonen dat u reist met toestemming van de ouder. Deze ouder moet het ouderlijk gezag hebben.

Wanneer een alleen reizende ouder toestemming nodig heeft

Er zijn verschillende situaties waarbij ouders alleen reizen met een minderjarig kind. Denk bijvoorbeeld aan:

Formulier aantonen toestemming reizen met minderjarig kind

Als u toestemming nodig heeft, kunt u het toestemmingsformulier reizen met minderjarige naar het buitenland invullen. Deze ondertekent u samen met de andere ouder. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in. 

Op onze Engelstalige website kunt u het formulier in het Engels downloaden. Dit is beter leesbaar voor buitenlandse grenswachten.

Twijfelt u of u toestemming nodig heeft?

Is het niet duidelijk of u toestemming nodig heeft? Lees dan meer over de meest voorkomende situaties op Kinderontvoering.org. Heeft u alsnog vragen of verdere uitleg nodig? Bel dan het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) op +31(0)88-8009000 voor advies op maat. Het Centrum IKO is ook bereikbaar via info@kinderontvoering.org