Over de Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd wordt de Marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld.

Video: Koninklijke Marechaussee, als het erop aankomt

Migratiestromen. Terrorisme. Een sterke groei van grensoverschrijdend reizen.

Nederland heeft ermee te maken en vraagt om veiligheid.

Wij, de Koninklijke Marechaussee, bewaken de grenzen en beschermen ons land.

We treden op tegen zware criminaliteit en ondermijnende activiteiten.

Soms met gevaar voor eigen leven.

Wij zijn militair en politie tegelijk. Onderdeel van de Krijgsmacht.

We bewaken de rechtstaat en beschermen de samenleving, voor uw veiligheid.

Wij worden continu ingezet, in Nederland en daarbuiten.

U vindt ons op luchthavens, waar wij het vertrouwde gezicht zijn.

Wij zijn experts in identiteitscontrole en doen onderzoek naar mensensmokkel.

Wij bewaken de grens en vervullen politietaken.

Wij beschermen onze veiligheid.

Als het er echt op aankomt, dan staan wij er.

Wij zijn wereldwijd actief.

We controleren, rechercheren, bewaken en beveiligen. 

En altijd voor u. Voor Nederland.

Wij zijn de Koninklijke Marechaussee.

De Marechaussee heeft 3 hoofdtaken:

  1. grenspolitietaak;
  2. bewaken en beveiligen;
  3. internationale en militaire politietaken.

U leest meer over de Marechaussee en haar taken op www.defensie.nl/marechaussee.