Over de Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd wordt de Marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld.

Video: Koninklijke Marechaussee, als het erop aankomt

De Marechaussee heeft 3 hoofdtaken:

  1. grenspolitietaak;
  2. bewaken en beveiligen;
  3. internationale en militaire politietaken.

U leest meer over de Marechaussee en haar taken op www.defensie.nl/marechaussee.