Noodpaspoort

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en gaat u op reis? En bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Neem zo snel mogelijk contact op met uw gemeente om een nieuw document aan te vragen. Indien nodig kunt u een spoedaanvraag doen. Lukt het niet om voor aanvang van uw reis een nieuw reisdocument aan te vragen, dan kunt u een noodpaspoort aanvragen. Dit is een tijdelijk reisdocument. Per 1 januari 2022 kost een noodpaspoort € 51,00.

Voorwaarden noodpaspoort

Een noodpaspoort krijgt u alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent niet in staat om op tijd een paspoort of een identiteitskaart (ID-kaart) te krijgen;
  • U kunt aannemelijk maken dat u uw reis niet kunt uitstellen;
  • Uw identiteit en nationaliteit zijn vast te stellen;
  • U zorgt zelf voor de benodigde bewijsstukken.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en heeft u een noodpaspoort nodig? Neem dan contact op met de ambassade of het consulaat van uw land.

Benodigde bewijsstukken noodpaspoort

Voor een aanvraag van een noodpaspoort moet u de volgende documenten overleggen:

  • Een bewijs dat u de reis niet kan uitstellen, bijvoorbeeld vliegtickets en hotelreserveringen;
  • Andere reisdocument(en), als u die heeft;
  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een geldig Nederlands rijbewijs, in combinatie met een recent gewaarmerkt afschrift Basisregistratie Personen (BRP) met daarop uw nationaliteit, in een envelop. De envelop moet door de gemeente gesloten en verzegeld zijn. Gewaarmerkt betekent dat het document gelijk is aan het origineel;
  • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.

Of, indien er geen identificerende documenten kunnen worden overlegd:

  • Een gewaarmerkte kopie van uw recente aanvraag van een nieuw reisdocument (RAAS-formulier), in een envelop. Ook deze envelop moet door de gemeente gesloten en verzegeld zijn.

Afgiftepunten noodpaspoort

In Nederland verstrekt de Marechaussee noodpaspoorten op de volgende afgiftepunten:

Noodpaspoort Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Staat u als inwoner ingeschreven in Bonaire, Sint Eustatius of Saba of verblijft u daar? Dan kunt u een nooddocument aanvragen bij de afdeling burgerzaken.

Noodpaspoort Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Staat u als inwoner ingeschreven in de landen Aruba, Curaçao of Sint Maarten of verblijft u daar? Dan kunt u een nooddocument aanvragen bij het Kabinet van de Gouverneur.

Geldigheid noodpaspoort

Een noodpaspoort is alleen geldig als reisdocument voor de reis waarvoor het is uitgegeven. U kunt het niet als identiteitsbewijs gebruiken.

Sommige landen, zoals de Verenigde Staten of de Verenigde Arabische Emiraten (bijvoorbeeld Dubai), accepteren geen noodpaspoort zonder chip. Mensen met een Nederlands noodpaspoort kunnen dus niet naar de VS of VAE reizen, omdat Nederlandse noodpaspoorten chiploos zijn. In sommige gevallen kunnen landen een uitzondering maken voor aantoonbare calamiteiten. Zoals een sterfgeval in de familie of een dringende medische noodzaak. Neem voor meer informatie contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist. Sommige landen stellen aanvullende of afwijkende eisen aan reisdocumenten. Denk bijvoorbeeld aan een visum. Ook dit vraagt u na bij de ambassade of het consulaat.

De Marechaussee is niet aansprakelijk als uw reis niet of niet op tijd kan doorgaan. Ook bij grote drukte is de Marechaussee niet verantwoordelijk.

Aanvraag nooddocument in het buitenland

Bent u in het buitenland en is uw Nederlandse paspoort of ID-kaart kwijt of gestolen? En wilt u een nieuw paspoort, noodpaspoort of laissez-passez aanvragen? Kies uw land of gebied op Nederlandwereldwijd.nl om te zien wat u kunt doen.

Kind moet eigen reisdocument hebben

Als u voor een kind een noodpaspoort aanvraagt, moeten beide ouders/gezaghebbenden aanwezig zijn voor ondertekening. Heeft maar een van de ouders het gezag bij uitspraak van de rechter? Dan moet u de rechtelijke uitspraak tonen. Verder gelden dezelfde strikte voorwaarden als in andere gevallen.