Meldplicht beroeps- en pleziervaart

In de beroeps- en pleziervaart krijgt u te maken met grenscontroles. U bent verplicht vooraf bemanningsleden, passagiers en verstekelingen aan te melden. De Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie controleren bij het in- en uitvaren van Nederland de gegevens van uw bemanning en passagiers.