Meldplicht beroeps- en pleziervaart

In de beroeps- en pleziervaart krijgt u te maken met grenscontroles. U bent verplicht vooraf bemanningsleden, passagiers en verstekelingen aan te melden. De Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie controleren bij het in- en uitvaren van Nederland de gegevens van uw bemanning en passagiers.

Meldplicht

Aan de buitengrenzen van het Schengengebied geldt een meldplicht voor zowel de beroepsvaart als de pleziervaart. Deze meldplicht geldt iedere keer als u de buitengrens overgaat, behalve als u door de Nederlandse territoriale zee vaart, zonder een ligplaats te nemen in een Nederlandse haven.

Uitzonderingen

Uitzonderingen zijn onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden of als het schip minder dan 3 uur van een grensdoorlaatpost is. Dan geldt voor de meldplicht: zo snel mogelijk, zodat een medewerker van de grensdoorlaatpost een persoonscontrole kan uitvoeren.

Aanmelden bemanning en passagiers

Het hangt van het type schip af hoe u uw bemanning en passagiers moet aanmelden.

Bent u gezagvoerder van een:

  • schip voor pleziervaart met een lengte van minder dan 45 meter?
  • vissersschip met een lengte van minder dan 45 meter?
  • traditioneel schip met een lengte van minder dan 45 meter?

U heeft een meldplicht. U stuurt een e-mail met minstens de informatie uit de bemanningslijst en passagierslijst naar:

Single Window

Valt uw schip niet onder de hierboven genoemde types, dan gaat de melding van passagiers- en bemanningsgegevens via Single Window voor maritiem en lucht. Single Window maakt gebruik van de Handel en Transport Gateway (HTG). Met HTG worden elektronische berichten uitgewisseld. 

Via Single Window geeft u digitaal uw melding door voor Douane, Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie. U hoeft dit maar een keer te doen. De havenautoriteit zorgt ervoor dat de melding via Single Window wordt doorgegeven aan de National Competent Authority SafeSeaNet. De verschillende overheidsorganisaties ontvangen dan allen de melding.

De Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie gebruiken ook het Advanced Passenger Information System-3 (API-3). Hierin komen gegevens uit Single Window automatisch binnen. De data in het API-3 worden vergeleken met opsporingslijsten en risicoprofielen.

Aanmelden visumplichtige opvarenden

Visumplichtige opvarenden moet u aanmelden:

Extra regels pleziervaart

Naast de hierboven beschreven meldplicht, geldt voor de pleziervaart een aantal specifieke regels.

Nederlandse grensdoorlaatposten

De buitengrenzen van het Schengengebied mogen enkel via de officiële grensdoorlaatposten (inkomend en uitgaand) en tijdens de officiële openingstijden worden overschreden.

Contact