Aanhouding: uw rechten

U bent als verdachte aangehouden en meegenomen door de Koninklijke Marechaussee. Of u bent uitgenodigd om verhoord te worden. Wat zijn uw rechten en wat gebeurt er nadat u bent verhoord?

U bent door de Marechaussee uitgenodigd om verhoord te worden

Als u door de Marechaussee bent uitgenodigd voor verhoor, omdat u verdacht wordt van een strafbaar feit, moet u zich voorafgaand aan het verhoor kunnen identificeren. Neem dus een geldig identiteitsbewijs mee zoals uw paspoort of uw rijbewijs. Voordat u wordt verhoord kunt u zelf contact opnemen met een advocaat. Deze kan u informeren en juridisch advies geven. De advocaat mag ook tijdens het verhoor aanwezig zijn. Als u zelf een advocaat inschakelt zijn de kosten daarvan voor uw rekening.

U bent aangehouden door de Marechaussee

Als u door de Marechaussee bent aangehouden als verdachte van een strafbaar feit, wordt u daarover verhoord. Dit betekent dat de Marechaussee u vragen mag stellen.

Uw rechten

  • U heeft het recht om te weten van welk strafbaar feit u wordt verdacht.
  • U hoeft de vragen niet te beantwoorden (zwijgrecht).
  • U heeft het recht om vóór het (eerste) verhoor vertrouwelijk met een advocaat te praten.
  • U heeft recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor om u bij te staan.
  • Vertel het de Marechaussee als u iets niet begrijpt. Meld het ook als u zich ziek voelt, een dokter wilt spreken of dringend medische zorg of medicijnen nodig heeft.
  • Als de (hulp)officier van justitie beslist dat u op het bureau moet blijven, dan mag u vragen om een derde (bijvoorbeeld een familielid of huisgenoot) te laten weten dat u wordt vastgehouden. Soms kan de (hulp)officier van justitie beslissen dat dit tijdelijk nog niet mag. Hij laat u dit dan weten.
  • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u vragen om het consulaat of de ambassade van uw land te laten weten dat u wordt vastgehouden.
  • U heeft het recht om de stukken in te zien, als die er zijn. De officier van justitie kan in sommige gevallen bepalen dat dit niet mag. Hij laat u dit dan weten.

Brochures over rechten verdachte

Op Rijksoverheid.nl staan informatiebladen in verschillende talen over de rechten en plichten van verdachten van strafbare feiten. De Nederlandse versies vindt u bovenaan. De overige talen staan op alfabetische volgorde.