Informatie over verkeersovertreding

Als u een verkeersovertreding heeft begaan, kunt u een verkeersboete krijgen. U heeft volgens de Wet open overheid (Woo) recht op informatie over de gebruikte flitsapparatuur en de bevoegheden van de verbalisant die de overtreding heeft vastgesteld.

Gebruikte flitsapparatuur

Niet alleen politie, maar ook de Koninklijke Marechaussee legt verkeersovertredingen vast. De Marechaussee gebruikt hiervoor mobiele radarsets (flitsapparatuur). Het Nederlands Meetinstituut (NMi) test en certificeert dit soort meetapparatuur. Als een apparaat is goedgekeurd, geeft het NMi een verklaring af. De geldigheidsduur van deze verklaring is 1 jaar. Daarna moet het apparaat opnieuw getest en gecertificeerd worden.

NMi-ijkcertificaat MultaRadarCT

Wat mogen verbalisanten doen die verkeersovertredingen vaststellen?

Verbalisanten (opsporingsambtenaren) van de Koninklijke Marechaussee mogen verkeersovertredingen vaststellen en boetes opleggen. Hieronder vindt u per verbalisantennummer documenten waaruit blijkt dat de marechaussees bevoegd zijn dit werk te doen. Persoonsgegevens zijn uit de documenten verwijderd.

123214

Akte van aanstelling

Beëdiging

Certificaat bedienaar Radar Robot

Certificaat Module waarnemer snelheid

296455

Akte van aanstelling

Beëdiging

Certificaat bedienaar Radar Robot