Compliment geven

Wilt u een blijk van waardering doorgeven voor de manier waarop de Koninklijke Marechaussee u heeft geholpen, naar u heeft geluisterd of heeft opgetreden? Via onderstaand formulier kunt u uw blijk van waardering gericht versturen.

Uw gegevens

Met deze gegevens kan de Marechaussee eventueel contact met u opnemen voor vragen of terugkoppeling.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

‘Wij gebruiken uw gegevens om uw bericht te beantwoorden. Uw persoonsgegevens blijven 10 jaar bewaard in het klachtenregistratiesysteem.’

Akkoordverklaring(verplicht)