Marechaussee onderschept hoogste aantal frauduleuze documenten in vijf jaar aan Nederlandse grenzen

De Koninklijke Marechaussee heeft in 2023 in totaal 1.710 reis-, verblijfs- en identiteitsdocumenten onderschept waarmee identiteits- of documentfraude is gepleegd. Dit is het hoogste aantal in de laatste vijf jaar.

Er werd vooral gefraudeerd met paspoorten, maar er was ook een opvallende stijging in fraude met verblijfsdocumenten (+29,5%). Daarnaast werd een toename gezien in fraude met Griekse (+41,8%), Italiaanse (+16,5%) en Indiase (+168,2%) documenten. 

Personen met de Syrische nationaliteit waren sterk vertegenwoordigd onder de frauderende reizigers, en hun aantal is toegenomen (+53,8%). Andere veelvoorkomende nationaliteiten waren de Turkse (+46,7%), Indiase (+256%) en Iraanse (+64,3). De forse toename van frauderende reizigers met de Indiase nationaliteit is opmerkelijk.

Tekst gaat verder onder de grafiek en tabellen.

Identiteits- en documentfraude gepleegd met documenten

Identiteits- en documentfraude gepleegd met documenten
Aantal zakenAantal documenten
201910361487
20208781338
20219691465
202211461598
202312601710
Brontabel als csv (111 bytes)

Soorten aangetroffen documenten

Soorten aangetroffen documenten
Documenttype20232022
Paspoorten788683
Identiteitskaarten392375
Rijbewijzen291258
Verblijfsdocumenten167129
Betaalmiddelen3982
Overig3371
Brontabel als csv (158 bytes)
Top 5 documenten en nationaliteiten
Top 5 documenten Top 5 nationaliteiten
1. Griekenland 1. Syrië
2. Italië 2. Turkije
3. India 3. India
4. Frankrijk 4. Iran
5. Bulgarije 5. Irak

Luchthavens

Het grootste deel van de documentenfraude werd op Nederlandse luchthavens ontdekt, met in totaal 1.283 onderschepte documenten in 2023, wat een stijging van 15 procent is ten opzichte van het voorgaande jaar. Net als voorgaande jaren werd de meeste fraude op Schiphol geconstateerd, terwijl het aantal ontdekkingen op Eindhoven Airport daalde.

De meeste frauduleuze documenten werden onderschept op vluchten vanuit Italië en Spanje naar Nederland. Er was ook een sterke toename van het gebruik van de route Nederland-Mexico. Het aantal onderschepte documenten op reizen vanuit Nederland naar het buitenland nam toe met meer dan een kwart.

Landsgrenzen

In 2023 werden 407 frauduleuze documenten onderschept aan de landsgrenzen met Duitsland en België, voornamelijk tijdens controles Mobiel Toezicht Veiligheid. De meeste van deze documenten werden ontdekt aan de Duits-Nederlandse grens.

Bijna tweederde van de fraudezaken werd ontdekt tijdens controles van personenauto’s. Meer dan de helft van deze gevallen betrof fraude met rijbewijzen. Net als in 2022 werd er ook relatief veel fraude ontdekt tijdens controles van bussen.

Maritieme grenzen

Op de maritieme grenslocaties werden 20 frauduleuze documenten onderschept. Alle gevallen werden ontdekt bij pogingen om vanuit Hoek van Holland naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.

ECID

De cijfers komen uit het statistisch jaaroverzicht van identiteits- en documentfraude in 2023 van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID). Het ECID is een samenwerkingsverband tussen de Marechaussee en de politie en geeft advies en informatie over het voorkomen en bestrijden van identiteits- en documentfraude. Het jaaroverzicht is hieronder te downloaden.