Marechaussee verzorgt militaire politietaak bij NAVO-oefening (video)

De Koninklijke Marechaussee heeft 7 mensen ingezet voor de militaire politiezorg bij een grote NAVO-oefening in Duitsland. Het zogeheten artikel 4-detachement ondersteunt de deelname van enkele duizenden Nederlandse militairen bij zaken als vermissingen en verkeersongevallen. Alle wetten die in Nederland gelden voor Nederlandse militairen, gelden namelijk ook in het buitenland en de Marechaussee ziet toe op de naleving daarvan. 

De inzet van de Marechaussee in de centrale deelstaat Saksen-Anhalt is zowel preventief als repressief. De marechaussees informeren eenheden over hun werkzaamheden, treden op indien nodig en patrouilleren in en rondom het oefenterrein Guz Altmark zodat mensen hen weten te vinden. Ook hebben ze veelvuldig contact met ketenpartners om zaken af te stemmen. Op en rondom Guz Altmark zijn dat vooral de Duitse politie, de Duitse Feldjäger, de Belgische militaire politie en de Nederlandse landmacht.

Steadfast Defender

De Nederlandse krijgsmacht neemt deel aan de NAVO-oefening Steadfast Defender; met zo’n 90.000 militairen uit alle 32 NAVO-landen de grootse NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. Het gaat om verschillende scenario’s in meerdere Europese landen verspreid over een langere periode.

De marechaussees zitten ongeveer een maand in het gebied rond Guz Altmark; van 9 april tot begin mei. Daarna verplaatsen de Nederlandse militairen zich via Polen naar Litouwen voor een ander onderdeel van Steadfast Defender. De Marechaussee sluit aan voor de afhandeling van eventuele incidenten onderweg met Nederlandse voertuigen. Bij aankomst vallen de Nederlandse militairen onder het reeds aanwezige artikel 4-detachement van de enhanced Forward Presence-missie in Litouwen.

Video