Korridorfahndung, multidisciplinaire controle in de aanpak en bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit

Op 7 december 2023 werd er in het Duits/Nederlandse grensgebied een grootschalige controle gehouden ter bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, de zogenaamde korridorfahndung. 

Ketenpartners

Aan Nederlandse zijde werden er door de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Douane, de Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur, de regionale politie gecontroleerd. Aan de Duitse zijde werden de controles uitgevoerd door de federale politie (Bundespolizei) met meerdere afdelingen, de douane (Zoll) met meerdere hoofddouanekantoren, de politie van de deelstaten van Noordrijn-Westfalen, Hessen, Saksen, Rijnland-Palts en Nedersaksen. In totaal waren enkele honderden marechaussees, douaniers en agenten bij de operatie betrokken.

Focus

Onder meer de bestrijding van drugs-gerelateerde criminaliteit, het voorkomen van illegale binnenkomst met de daarbij behorende overtredingen van de Vreemdelingenwet stonden centraal. Verder lag de focus op bestrijding van delicten op het gebied van bendecriminaliteit, zoals plofkraken en mobiel banditisme en voertuigcriminaliteit, zoals diefstal. Daarnaast kwamen verkeersovertredingen aan bod, zoals rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en het rijden zonder een geldig rijbewijs. 

De controles vonden plaats op diverse wegen langs de gehele binnengrens met Duitsland, zowel aan de Nederlandse als aan de Duitse zijde. 

Naast het controleren op wet-en regelgeving had de controle ten doel informatie te vergaren over mogelijke vormen van criminaliteit en het samenwerken van de verschillende diensten.

Coördinatiecentrum

Het bij de Polizei-inspektion Osnabrück ingerichte coördinatiecentrum, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende autoriteiten (Polizei Nordrhein Westfalen, Bundespolizei, Polizei Niedersachsen, de Duitse Zoll, en Nationale politie Nederland, Landelijke eenheid en de Regionale Poltie, zorgde voor een nauwe samenwerking tussen de betrokken diensten. Daarnaast was er in Nederland een coördinerend centrum ingericht bij de Koninklijke Marechaussee in Soesterberg. Ook zij hadden een diverse vertegenwoordiging van de Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie en Nederlandse Douane. Beide coördinatiecentra stonden met een videoverbinding met elkaar in contact.

Resultaten

Tijdens de controles werden zo’n 800 voertuigen en 1140 personen gecontroleerd.

19 personen bleken drugs bij zich te hebben, 7 reden onder invloed van drugs of alcohol.

Er werden 25 verboden wapens in beslag genomen, een vervalst reisdocument aangetroffen en 7 bestuurders bleken niet in bezit van een rijbewijs. 58 personen bleken nog een boete open te hebben staan of een verkeersovertreding te hebben begaan.

Bijzonderheden

Een aantal bijzondere zaken waren het aantreffen van 7 kilo cocaïne, 1000 LSD-trips en werd er in een verborgen ruimte van een auto een geldbedrag van 50.000 euro aangetroffen. Daarnaast werd er door de douane ook een grote hoeveelheid illegale sigaretten en een grote hoeveelheid gesmokkelde E-sigaretten gevonden.

Ook werd een auto gecontroleerd met daarin drie mannen, die geprepareerde jassen en diverse goederen uit bouwmarkten bij zich hadden, vermoedelijk van diefstal afkomstig.

In totaal zijn er 11 aanhoudingen verricht. In diverse zaken wordt nog verder onderzoek verricht.

De betrokken diensten benadrukken de noodzaak van internationale, gecoördineerde politionele samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied, op zowel het gebied van handhaving, opsporing als informatiegestuurd optreden.