Grote controle bij Rotterdam The Haque Airport

Op vrijdag 18 augustus hield de Koninklijke Marechaussee een gezamenlijke actie met de Belastingdienst, Douane en Politie bij Rotterdam The Haque Airport.
De actie richtte zich op fraude en witwassen, binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit op en rondom de luchthaven, verboden wapenbezit, en andere vormen van criminaliteit. 
 

Tijdens deze controle zijn meerdere kleine hoeveelheden drugs aangetroffen en inbeslag genomen, diverse bekeuringen uitgeschreven en in een auto werd een verboden mes aangetroffen. Daarvoor is een proces verbaal opgemaakt. Verdachte situaties zijn vastgelegd in de systemen.

Gedurende de controle is één persoon aangehouden na het niet voldoen aan een vordering. 

De Belastingdienst heeft onder andere 2 voertuigen, en ongeveer 49.500 euro in beslag genomen.  In totaal werden er 70 voertuigen gecontroleerd. 

De actie wordt regelmatig gehouden door de Marechaussee in Zuid-Holland, in nauwe samenwerking met andere opsporings- en controlediensten.