Grote veiligheidscontrole op Rotterdam The Hague Airport (video)

De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdag 14 juli in nauwe samenwerking met de Belastingdienst, Politie en Douane een grote veiligheidscontrole gehouden op Rotterdam The Hague Airport. Tijdens die controle werden meerdere wapens en drugs aangetroffen en diverse boetes en openstaande schulden geïnd.

Resultaten

Bij de controle werden onder andere de volgende zaken aangetroffen:

  • luchtbuks inclusief munitie (zonder vergunning);
  • 9x strafbaar wapen (door aard/omstandigheden van aantreffen);
  • 2x ploertendoder;
  • 1x aanhouding rijden onder invloed van drugs;
  • 4x kleine hoeveelheid verdovende middelen.

Gedurende de controle werd er voor bijna 30.000 euro aan openstaande schulden geïnd door de Belastingdienst. Daarnaast werden er verschillende bekeuringen uitgedeeld en verdachte situaties vastgelegd in de systemen.

Samenwerking

De controle was vooral gericht op het voorkomen van aanwezige wapens op de luchthaven. Daarnaast stond de samenwerking met andere diensten centraal, ter vergroting van de veiligheid op en rond de luchthaven en het versterken van het zicht op mogelijke criminaliteitsvormen en ondermijnende criminaliteit.

De actie wordt regelmatig gehouden door de Marechaussee in Zuid-Holland, in nauwe samenwerking met andere opsporings- en controlediensten.

Video