Verhuizing cashcenter De Nederlandsche Bank afgerond (video)

Vandaag is de verhuizing van het cashcenter van De Nederlandsche Bank (DNB) van Haarlem naar de nieuwe faciliteit op Camp New Amsterdam (CNA) succesvol afgerond. De afgelopen periode heeft de Koninklijke Marechaussee in het diepste geheim in de operatie genaamd Secundo met meerdere transporten de goudvoorraad en andere waardegoederen van DNB verhuisd.

De afgelopen jaren is er op CNA hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe cashcentrum. Begin dit jaar is de bouw afgerond, waardoor de verhuizing van het goud, de munten en waardepapieren kon worden uitgevoerd. De Marechaussee is sinds jaar en dag verantwoordelijk voor het begeleiden van waardetransporten voor DNB. Speciale teams zijn erin getraind deze beveiligingsklussen snel en soepel uit te voeren.

Complexe verhuisoperatie

De complexe verhuisoperatie van Haarlem naar CNA werd door de Marechaussee uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hierbij werd nauw samengewerkt met onder andere de DNB, verschillende eenheden van de Nationale Politie en diverse andere veiligheidspartners. Teams van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB), de Hoog Risico Beveiliging (HRB) en team Verkeer zorgden ervoor dat de kostbare lading veilig aankwam bij het gloednieuwe cashcenter.

Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden

De verschillende transporten werden ruim van te voren zorgvuldig voorbereid door een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO). Majoor Henk van Ee gaf leiding, als Algemeen Commandant van het SGBO, aan de preparatie en uitvoering van de operatie Secundo. Henk van Ee: “Het was een groot voorrecht om leiding te geven aan deze bijzondere multidisciplinaire inzet van het SGBO. Ik ben onder de indruk van de deskundigheid, toewijding en professionaliteit van de SGBO-leden. Veelal naast hun dagelijkse werk vonden er overleggen met de DNB en ketenpartners plaats, over een periode van de laatste negen maanden. Gemotiveerd maakte men daar tijd voor vrij. We mogen als Marechaussee trots zijn op de uitvoering van de operatie Secundo.”

Bewaken en beveiligen

Sinds 2017 was de Marechaussee ook verantwoordelijk voor de bewaking en beveiliging van het gebouw van DNB. In opdracht van de NCTV nam een speciaal peloton van de HRB deze taak op zich, waarbij ze nauw samenwerkten met beveiligingsmedewerkers van DNB. Met het gereedkomen van het cashcenter op CNA zal deze taak niet langer meer door de Marechaussee worden uitgevoerd.

Video: konvooi De Nederlandsche Bank