Grote veiligheidscontrole op Rotterdam The Hague Airport

De Koninklijke Marechaussee heeft gisteravond in nauwe samenwerking met de Belastingdienst, Politie, Douane en het Openbaar Ministerie een grote veiligheidscontrole gehouden op Rotterdam The Hague Airport. Tijdens die controle werden meerdere wapens en drugs aangetroffen en diverse boetes en openstaande schulden geïnd.

De Koninklijke Marechaussee hield een aantal bestuurders aan die onder invloed van drugs of alcohol een auto bestuurden. Een man werd aangehouden omdat hij diverse drugs in zijn auto had liggen, waaronder meerdere zakjes cocaïne. Diverse bestuurders bleken geen rijbewijs te hebben of reden in een niet gekeurde auto. Zeven personen bleken in het bezit van een verboden mes. Daarnaast inde de Belastingdienst meerdere openstaande boetes en schulden en werden zes voertuigen in beslag genomen.

De controle was vooral gericht op het voorkomen van aanwezige wapens op de luchthaven. Daarnaast stond de samenwerking met andere diensten centraal, ter vergroting van de veiligheid op en rond de luchthaven en het versterken van het zicht op mogelijke criminaliteitsvormen en ondermijnende criminaliteit.

De actie wordt regelmatig gehouden door de Marechaussee in Zuid-Holland, in nauwe samenwerking met andere opsporings- en controlediensten.