Opsporingsteam terug uit Oekraïne (video)

Donderdagmiddag is het Forensisch- en Opsporingsteam van de Koninklijke Marechaussee teruggekeerd uit Oekraïne. De specialisten hebben de afgelopen weken onderzoek gedaan naar mogelijke oorlogsmisdaden voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. De collega's werden op vliegbasis Eindhoven opgewacht door onder meer minister van Defensie Kajsa Ollongren en de commandant van de Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens.

Vergroot afbeelding Opsporingsteam Marechaussee teruggekeerd uit Oekraïne
Het team werd op Vliegbasis Eindhoven onthaald

De Marechaussee heeft, met ondersteuning van specialisten van andere krijgsmachtdelen een bijdrage geleverd aan het veiligstellen en onderzoeken van bewijsmaterieel van potentiële oorlogsmisdaden. Uit die bewijslast moet blijken of vervolging mogelijk is. Het verzamelen van bewijsmateriaal bestond onder andere uit het opnemen van getuigenverklaringen, en het veiligstellen van en onderzoek doen naar digitale middelen zoals camera’s en computers. De Marechaussee heeft hiervoor specialisten op het gebied van zowel technische als tactische opsporing.

Expertise 

De Oekraïners hebben op dit moment onvoldoende capaciteit. Personeel en systemen zijn overbelast. Het land had het Internationaal Strafhof en EU-lidstaten om hulp gevraagd bij het opsporingsonderzoek met betrekking tot oorlogsmisdrijven die zouden zijn gepleegd. De Marechaussee heeft als expertise recherchewerk en opsporingsonderzoek. Het is één van onze primaire taken om onderzoek te doen naar strafbare feiten in binnen-en buitenland. Het lag daarom voor de hand om het onderzoeksteam te sturen.  

Risico’s 

De hele operatie was niet zonder risico. Het operatiegebied staat onder controle van de Oekraïense strijdkrachten. Een directe confrontatie met Russische militairen in of rondom Kiev werd zeer onwaarschijnlijk geacht. Daarnaast werden de risico’s beperkt door eigen beveiliging van de ‘binnenring’ door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Marechaussee. 

Forensisch- en Opsporingsteam Marechaussee

Het onderzoeksteam bestond uit ongeveer dertig personen, waaronder forensische, digitale en tactische opsporingsambtenaren van de marechaussee. Maar ook een patholoog van het Maastricht Universitair Medisch Centrum een tolk, medisch personeel, opruimingsexperts van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en een team van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) maakten hiervan deel uit.

Video: rechercheteam Marechaussee komt terug uit Oekraïne