Status erkende agent of bekende afzender

Uw bedrijf kan de status erkende agent of bekende afzender aanvragen. Uw luchtvracht krijgt dan sneller toegang tot vliegvelden en vliegtuigen. Ook krijgt uw bedrijf geen aanvullende veiligheidsmaatregelen opgelegd.

Definities

Erkende agent

Een luchtvaartmaatschappij, agent, expediteur of andere entiteit die zorg draagt voor de beveiligingscontroles met betrekking tot vracht of post.

Bekende afzender

Een afzender die voor eigen rekening vracht of post voor vervoer aanbiedt en wiens procedures in voldoende mate aan de gemeenschappelijke beveiligingsregels en -normen beantwoorden om deze vracht of post met om het even welk luchtvaartuig te vervoeren.

Aanvraagprocedure erkende agent of bekende afzender

De aanvraag voor het verkrijgen van de status erkende agent of bekende afzender bestaat uit 2 delen.

Aanvraagformulier

* Verplicht in te vullen.

Bedrijfsgegevens
Hoofd- of nevenvestiging(verplicht)
Contactpersoon van het bedrijf
Uw vraag/toelichting
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart gebruikt uw persoonsgegevens om uw vraag of aanvraag te behandelen. Uw persoonsgegevens bewaren we maximaal 5 jaar.

Akkoordverklaring(verplicht)

Bedrijf met erkende of bekende status opzoeken

Als een bedrijf de status erkende agent of bekende afzender heeft, geeft dat aan dat het bedrijf aan de nationale en Europese wetgeving voldoet. U vindt de actuele lijst met erkende agenten of bekende afzenders in de EU-gegevensbank.