Wie heeft het gezag of de voogdij over een kind?

Gezag of voogdij over een kind hebben betekent de taak hebben om het kind op te voeden en te verzorgen. Vaak hebben ouders automatisch het ouderlijk gezag. Soms is het nodig om het ouderlijk gezag aan te vragen bij de rechter.

Iemand anders dan een ouder of een gecertificeerde instelling (GI) kan ook het gezag hebben over een kind. Die heet dan voogd (en heeft de voogdij over het kind). Een GI is een organisatie die van de overheid toestemming heeft om kinderbeschermingsmaatregelen uit te voeren en maatregelen in het kader van jeugdreclassering uit te voeren.

Gezamenlijk gezag

Wilt u als gescheiden ouder met gezamenlijk gezag met uw minderjarig kind naar het buitenland zonder uw ex-partner, dan moet u hem of haar toestemming vragen.

Eenhoofdig gezag

Heeft u na uw scheiding eenhoofdig gezag gekregen van de rechter, dan heeft u geen toestemming nodig van uw ex-partner, ook al heeft hij of zij het kind wel erkend. Neem om het eenhoofdig gezag te kunnen laten zien zeker een recent internationaal uittreksel uit de BRP van het kind of een internationale geboorteakte en een recent uittreksel uit hetĀ gezagsregisterĀ mee op reis.