Welke documenten heb ik nodig op reis?

Verplicht zijn:

  • een geldig paspoort voor uzelf (in sommige landen is een identiteitskaart geldig);
  • een geldig paspoort voor het kind onder 18 jaar (in sommige landen is een identiteitskaart geldig);
  • een ondertekende toestemmingsverklaring van de (pleeg)ouder, verzorger of instelling met gezag of voogdij over het kind tot 18 jaar, of de brief waarin staat dat de rechter vervangende toestemming heeft gegeven.

Het is verstandig om ook de volgende documenten mee te nemen:

  • een internationaal uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) (advies: niet ouder dan 3 maanden) van het kind met ouder- en gezagsgegevens of een internationale geboorteakte; zowel het uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) als de geboorteakte van het kind heeft u ook nodig voor het aanvragen van vervangende toestemming bij de rechter;
  • van de niet meereizende ouder met gezag een recent uittreksel uit de BRP met zijn of haar burgerlijke staat;
  • als er geen automatisch ouderlijk gezag was, maar u, de andere ouder of de pleegouder met voogdij dit heeft aangevraagd bij de rechter: een recent uittreksel uit het gezagsregister;
  • als er een pleegouder met voogdij is: een kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs van deze persoon.

In sommige landen gelden extra eisen voor het reizen met kinderen. Vraag ernaar bij de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist.