Grenscontrole beroeps- en pleziervaart

In de beroeps- en pleziervaart krijgt u te maken met grenstoezichtcontroles. U bent verplicht vooraf bemanningsleden, passagiers en verstekelingen aan te melden. De Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie controleren bij het in- en uitvaren van Nederland de gegevens van uw bemanning en passagiers.

Meldplicht

Aan de buitengrenzen van het Schengengebied geldt een meldplicht voor zowel de beroepsvaart als de pleziervaart. Deze meldplicht geldt iedere keer als u de buitengrens overgaat, behalve als u door de Nederlandse territoriale zee vaart, zonder een ligplaats te nemen in een Nederlandse haven.

Melden voor aankomst

Als gezagvoerder bent u bij aankomst in een haven verantwoordelijk voor het aanleveren van een bemanningslijst, een passagierslijst en meldt u eventuele verstekelingen. In deze lijsten moet u minstens de informatie opnemen die staat in formulier 5 (bemanningslijst) en formulier 6 (passagierslijst) uit het Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee.

De melding moet gedaan zijn:

  • Uiterlijk 24 uur voor aankomst in een haven.
  • Of als de reisduur minder dan 24 uur is: uiterlijk op het tijdstip waarop uw schip de vorige haven verlaat.
  • Of als de aanloophaven nog niet bekend is of tijdens de reis wijzigt: zodra deze informatie bekend is.

Melden voor vertrek

Als gezagvoerder bent u verantwoordelijk om het vertrek tijdig te melden. Als de afvaart bekend is, vindt een grenscontrole plaats.

Hiervoor geldt (volgens het Voorschrift Vreemdelingen 2000):

  • Minimaal 3 uur voor het moment waarop het schip de buitengrens van het Schengengebied overgaat.
  • Maximaal 3 dagen voor het moment waarop het schip de buitengrens van het Schengengebied overgaat.

Uitzonderingen

Uitzonderingen zijn onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden of als het schip minder dan 3 uur van een grensdoorlaatpost is. Dan geldt voor de meldplicht: zo snel mogelijk, zodat een medewerker van de grensdoorlaatpost een persoonscontrole kan uitvoeren.

Hoe meld ik mijn bemanning en passagiers aan?

Het hangt van het type schip af hoe u uw bemanning en passagiers moet aanmelden.

Bent u gezagvoerder van een:

  • schip voor pleziervaart met een lengte van minder dan 45 meter?
  • vissersschip met een lengte van minder dan 45 meter?
  • traditioneel schip (traditional vessels) met een lengte van minder dan 45 meter?

U heeft een meldplicht. U stuurt een e-mail met minstens de informatie uit de bemanningslijst en passagierslijst naar:

Single Window

Valt uw schip niet onder de hierboven genoemde types, dan gaat de melding van passagiers- en bemanningsgegevens via Single Window voor maritiem en lucht. Single Window maakt gebruik van de Handel en Transport Gateway (HTG). Met HTG worden elektronische berichten uitgewisseld. 

Via Single Window geeft u digitaal uw melding door voor Douane, Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie. U hoeft dit maar een keer te doen. De havenautoriteit zorgt ervoor dat de melding via Single Window wordt doorgegeven aan de National Competent Authority SafeSeaNet. De verschillende overheidsorganisaties ontvangen dan allen de melding.

De Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie gebruiken ook het Advanced Passenger Information System-3 (API-3). Hierin komen gegevens uit Single Window automatisch binnen. De data in het API-3 worden vergeleken met opsporingslijsten en risicoprofielen.

Aanmelden visumplichtige opvarenden

Visumplichtige opvarenden moet u aanmelden:

Extra regels pleziervaart

Naast de hierboven beschreven meldplicht, geldt voor de pleziervaart een aantal specifieke regels.

Binnen het Schengengebied

Plezierschepen die uit een ander Schengenland komen of daarnaartoe gaan, hoeven niet te reizen via een grensdoorlaatpost. Er is geen grenscontrole tenzij daar aanleiding voor is.

Buiten het Schengengebied

Plezierschepen die uit een niet-Schengenland komen of daarnaartoe gaan, moeten eerst reizen via een grensdoorlaatpost. Hier vindt de grenscontrole plaats. Tijdig melden kan onnodig oponthoud voorkomen. Het kan gebeuren dat het niet mogelijk is te reizen via een grensdoorlaatpost. Bijvoorbeeld bij pech, noodzakelijke medische hulp of heftige weersomstandigheden. In deze gevallen kunt u een haven binnenlopen dat geen grensdoorlaatpost is. Informeer dan de havenautoriteit van uw reis, de situatie en toon een bemanningslijst en passagierslijst. Vervolgens vraagt u de havenautoriteit uw aanwezigheid te melden bij de grensautoriteiten van de dichtstbijzijnde grensdoorlaatpost. De Marechaussee komt dan langs voor een grenscontrole. Bij deze grenscontrole wordt de lijst van opvarenden door de gezagvoerder van het schip overgedragen aan de grenswachters.

Nederlandse grensdoorlaatposten

De grensdoorlaatposten staan in bijlage 4 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000.

Verstekelingen melden

Het openbaar gezag, de havenautoriteiten, reders en gezagvoerders werken zoveel mogelijk samen om te voorkomen dat verstekelingen aan boord komen. Gebeurt dit toch, dan zoeken zij samen naar een oplossing om de verstekeling terug te sturen of te repatriëren. Ze willen voorkomen dat verstekelingen lang aan boord moeten blijven.

De gezagvoerder stelt de identiteit, nationaliteit/staatsburgerschap vast en in welke haven de verstekeling aan boord is gekomen. En geeft daarna alle gegevens zo snel mogelijk door aan de grensautoriteiten.

Schengengrenscode

Aan de buitengrenzen van het Schengengebied houdt Nederland als Schengenland zich aan de Schengengrenscode (SGC): verordening (EU) 2016/399. Hierin staat ook het maritieme grenstoezicht vermeld.

Grenstoezicht aan de buitengrenzen is belangrijk voor alle Schengenlanden die het grenstoezicht op de binnengrenzen hebben afgeschaft. Grenstoezicht moet helpen illegale immigratie en mensenhandel te bestrijden. Het moet ook bedreigingen op binnenlandse veiligheid, openbare orde, volksgezondheid en internationale betrekkingen van de Schengenlanden voorkomen.

Voor het maritieme grenstoezicht worden schepen gecontroleerd in de haven van aankomst, vertrek, in de nabijheid van het vaartuig of aan boord van het vaartuig in de territoriale wateren (Schengengrenscode, bijlage VI, 3.1.1.). De controle aan boord in de territoriale wateren is opgenomen in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee.

Contact